O akci

Jak se zapojit

Účinkující

Ke stažení

Spring Spring

          Kontakty

 

Česko zpívej!

    Akce je koncipována jako hudební maraton vytvořený z krátkých videí našich pěveckých sborů, živě moderovaných vstupů a rozhovorů se zajímavými hosty. Premiéra pořadu se uskuteční 6. května na veřejné internetové platformě.

     Účastnit se může každý pěvecký sbor, který zašle pořadatelům v daném termínu svůj hudební příspěvek - archivní nahrávku nebo virtuální video vzniklé v posledních měsících. Můžete se také připojit k natáčení společné písně (jazzový kánon Spring, Spring, Spring). Česko zpívej! bude mít i benefiční rozměr, případný výtěžek akce bude věnován podporu našich zdravotníků.

Unie českých pěveckých sborů, www.ceskozpivej.wz.cz

Unie českých pěveckých sborů     © 2021

www.ceskesbory.cz