Úvod2

                O akci

Jak se zapojit

Účinkující

Ke stažení

Spring Spring

          Kontakty

 

Každý sbor zašle jeden vlastní hudební příspěvek (video)– nejlepší snímek po stránce umělecké i technické (obraz, zvuk).

Příspěvek by měl obsahovat pouze záznam vlastního hudebního vystoupení (příp. potlesk), nikoli další nehudební prvky, např. průvodní slovo, titulky v obraze apod.

Délka příspěvku je stanovena na cca 2—3 minuty.

Obsah příspěvku není nijak tematicky omezen (obsazení, žánr, doprovod). Netýká se vánoční hudby, nahrávky s vánoční tematikou nebudou do pořadu zařazeny.

Ke každému videu vyplňte jeho křestní list (tabulku), kterou naleznete zde (křestní list).

Prosíme též o zaslání společně s křestním listem fotografii sboru se jménem autora.

Pokud vhodné sborové video nenajdete, nevěšte hlavu, k akci se můžete připojit i individuálně.Nazpívejte a zašlete nám své video písně „Spring, Spring“ (jazzový kánon). Vaši nahrávku zařadíme do společného provedení této skladby. V případě zájmu nás kontaktujte, zašleme Vám pokyny pro nahrávání. Hudební podklady si je možné stáhnout na adrese: https://www.ceskesbory.cz/o/cesko-zpivej-DL.
Notové podklady ke stažení zde.

Technické parametry

Název: soubor s příspěvkem (videem) musí obsahovat název sboru a místo jeho působení, např. "Smiseny_sbor_Zpevacek-Brno.mp4" (neidentifikovatelná videa budeme nuceni vyřadit).

Kvalita videa: minimálně HD (720p), ideálně FullHD (1080p) nebo vyšší.

Do videí prosím nevkládejte žádná loga ani titulky.

Adresa pro nahrání příspěvku: https://www.ceskesbory.cz/o/cesko-zpivej-UL.

Adresa pro zaslání křestního listu příspěvku: sekretariat@ucps.cz

Při uploadu videa mějte trpělivost, může to trvat i několik hodin (dle velikosti souboru a rychlosti vašeho připojení).

Termíny

Veškeré materiály zašlete nejpozději do 18. dubna 2021 (příspěvky došlé po tomto datu nemůžeme bohužel zařadit).

Plánovaná premiéra pořadu – 6. května 2021

Obecné podmínky účasti

Akce se mohou účastnit členské sbory, příp. jednotliví pěvci (nahrávání společné skladby), na pozvání pak i další pěvecká tělesa z ČR i zahraničí.

Zástupce sboru (zpěvák) vloží hudební video sboru do termínu uzávěrky na určenou internetovou adresu. Příspěvek bude přesně označena doplněn emailem s křestním listem nahrávky.

Účast na akci Česko zpívej! je pro sbory a zpěváky UČPS bezplatná.

Pořadatelé si vyhrazují právo zaslaný snímek do pořadu nezařadit, pokud to neumožní jeho technická kvalita či jiné závažné okolnosti.

Pořadatel se zavazuje využít poskytnuté materiály výhradně pro účely realizace a propagace pořadu Česko zpívá! (tj. nekomerčním způsobem).

 

 

Unie českých pěveckých sborů, www.ceskozpivej.wz.cz

Unie českých pěveckých sborů     © 2021

www.ceskesbory.cz