Úvod2

                O akci

Jak se zapojit

Účinkující

Ke stažení

Spring Spring

          Kontakty

 

·         Noty ke stažení.

·         Namluvená výslovnost k notám.

 

Nahrávání – pokyny

 

A .Vyberte si k nahrávání hlas, který běžně zpíváte ve sboru , rozdělení je soprán, mezzosoprán (2

soprán nebo první alt), alt a muži.

 

B. Projděte si svůj hlas s notami s klavírem nebo s nahrávkou, přečtěte si text písně (příp. zkorigujte

výslovnost podle oficiální zvukové verze – viz soubory uložené na

https://disk.naspronas.cz/s/rsE3NnJxLwxMtgC

 

C. Naposlouchejte si provedení skladby, předehra, mezihry, nástupy vašeho hlasu (vybraný hlas je

v záznamu hrán na výrazný dechový nástroj) apod.

 

D. Pusťte se do nahrávání

 

Pro záznam použijte co nejkvalitnější zařízení - ať už půjde o fotoaparát, videokameru, či chytrý

telefon.

 

Obraz

 

Natáčejte v dobře osvětleném a klidném prostředí (pozor na stíny vrhané silnými světelnými zdroji).

 

Natáčejte obraz na výšku, abychom ho dokázali zpracovat do mozaikového videa.

 

Po natáčení využijte ideálně jednobarevné a kompaktní pozadí (pozor, abyste na pozadí byly dobře

vidět).

 

Oblečení a rekvizity pro nahrávání si zvolte dle úvahy (spoléháme na váš dobrý vkus).

 

Zvuk

 

Nahrávka zvuku musí obsahovat samotný hlas bez základu ("playbacku") - je tedy třeba základ

zpěvákům pouštět do sluchátek (z jiného zařízení) tak, aby nedošlo k nežádoucímu přeslechu. Pokud

se se sluchátky zpěváci špatně sami slyší, je možné použít sluchátko jen v jednom uchu.

 

Ideální záznam zahrnuje celou skladbu v kuse, v krajním případně můžeme akceptovat i samostatně

natočené části písně.

 

Vždy po dozpívání ještě chvíli setrvejte v tichu, aby nahrávka neobsahovala nechtěné ruchy.

Instrukce pro natáčení – obecně.

 

1) Než začnete natáčet nějaký „skutečný tvar“, je potřeba vše nastavit – tzn. zkuste si vždy na začátku

natočit cvičně nějakou krátkou pasáž, a měňte nastavení, dokud nebudete spokojení. Ideální je

vyzkoušet něco, co Vás příliš nevysílí. Myslete na to – není nic horšího, než natočit celou písničku

zdařilým záběrem a pak zjistit, že je to zvukově nepoužitelné.

 

2) Na co dát pozor (zvuk)

 

a. Úroveň hlasitosti: při standardním zpěvu (mf) by mělo být vše dobře slyšet, ale když zaberete,

nemělo by dojít ke zkreslení – je tedy žádoucí vyzkoušet i nějaké hlasité tóny. Příliš velkou úroveň

byste měli poznat uchem (zkreslení), ale většina nahrávacích aplikací ji umí i zobrazit – pokud se při

natáčení vykresluje „housenka“ (vizualizace vaše hraní), tak se vždy měla vejít do vymezeného

prostoru. Pokud aplikace vypisuje úroveň hlasitosti čísly, nikdy by neměla přesáhnout 0 dB. Obecně je

lepší si nechat spíš rezervu. Hlasitost by mělo být možné korigovat buď snížením citlivosti vstupu

(GAIN), nebo samozřejmě jiným úhlem, či vzdáleností zpěváka.

 

b. Poloha nahrávacího zařízení: pro naše potřeby se docela hodí spíše kontaktnější způsoby snímání –

pokud budete stát několik metrů od nahrávacího zařízení, může to v dobře znějící místnosti znít

krásně, ale takový zvuk se pak bude hůře pojit s ostatními. Obecně dozvuk (zvuk místnosti, ozvěna) se

dá snadno dodatečně přidat, ale velmi obtížně odstranit. Zejména.

 

c. Nahrávejte v co nejtišším prostředí to bude možné. Různé ruchy, šumy, apod. se mohou často

nepříjemně sečíst. Je to sice i ex post řešitelná záležitost, ale i tak mírně kompromisní, tak na to

myslete.

 

3) Před natáčením se rozezpívejte – tak aby se Vám dobře zpívalo, ale nepřežeňte to.

 

4) Jdeme natáčet!

 

a. Jak postupovat

 

i. 1. záběr – obvykle natočíte na začátek celou skladbu/úsek s tím, že tenhle záběr se spíš nepoužije,

jde o to obrousit případnou trému a celkově si skladbu oživit. Může se stát, že něco i tady vyjde

pěkně, tak to se samozřejmě může použít, ale obecně není při tomto zkušebním záběru potřeba příliš

hledět na chyby.

 

ii. Poslechněte si v klidu 1. záběr a zhodnoťte, co se nepodařilo, co se dá udělat jinak a lépe

(dynamika kvalita zvuku přesnost apod.).

 

iii. Nahrajte skladbu načisto (pořiďte raději postupně dva záběry, abyste si z nich mohli později v klidu

mohli vybrat ten lepší).

 

iv. Uchovávejte všechny pokusy mimo těch úplně zkažených (jiné noty, rytmus apod ). První úsudek

nemusí být vždy nejlepší, v rámci celku mohou někdy fungovat překvapivě lépe věci, které při prvním

poslechu neznějí tak dobře.

 

5) Výběr a zpracování

 

i. Pečlivě si poslechněte pořízené záběry a ujistěte se, zda jsou kompletní, technicky kvalitní a zda

neobsahují neodstranitelné chyby.

 

ii. Vybraný snímek (snímky) pečlivě a srozumitelně označte. Pojmenování by mělo obsahovat číslo

natočeného hlasu a jméno (alespoň iniciály interpreta).

 

b. Soubor se s vaším snímkem nahrajte na úložiště https://www.ceskesbory.cz/o/cesko-zpivej-UL

 

Všechny své soubory, prosím, zabalte do archivu *.zip nebo *.rar a pojmenujte názvem sboru. Pokud

nahrajete více souborů jeden po druhém, nemusí se nám podařit je spárovat k sobě - proto prosíme

vše v jednom archivu. Děkujeme za pochopení.

 

Archiv by měl obsahovat:

video soubor(y)

textový dokument s informacemi:

název sboru

jméno sbormistra / sbormistryně

místo působení (město, okres, škola atd.)

kontakt na odpovědnou osobu (e-mail, telefon)

případně též audio soubory

 

Tento způsob zaslání je lepší v tom, že se data dostanou rovnou na náš server a nemusíme je pak

hodiny a hodiny stahovat z Úschovny. Počet sborů nám dost rychle narůstá a s tím též datová

náročnost celého projektu. Děkujeme!

 

c. Na adresu: sekretariat@ucps.cz zašlete křestní list nahrávky, jehož vzor naleznete na

http://ceskozpivej.wz.cz/kestazeni.htm  a potvrďte, že souhlasíte se dalším zpracováním snímku a

jeho zveřejněním v rámci akce Česko zpívej!

 

Přejeme vám dobrý obraz, zvuk a hodně štěstí při nahrávání!

 

 

Unie českých pěveckých sborů, www.ceskozpivej.wz.cz

Unie českých pěveckých sborů     © 2021

www.ceskesbory.cz